Telefon 666 060 700

mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szamba betonowe w świetle prawa

Komfort i bezpieczeństwo to dwa najważniejsze czynniki, które bierzemy pod uwagę, planując budowę domu lub modernizację już istniejącego budynku. Jednym z ważnych elementów jest sposób odprowadzania różnego rodzaju nieczystości. Wiele osób przekonało się, że wygodną i ekonomiczną metodą jest skorzystanie z innowacyjnego szamba betonowego. Nasz artykuł wyjaśnia, co obowiązujące przepisy mówią o tym rozwiązaniu. 

betonowe szambaGdzie można wykonać?

Szambo betonowe nie jest rozwiązaniem, które sprawdzi się wszędzie. Według obowiązującego prawa, tam, gdzie istnieje bezproblemowa możliwość skorzystania z tradycyjnej kanalizacji, należy to zrobić. Korzystanie z szamba nie jest wskazane także na obszarach podlegających szczególnej ochronie środowiska i narażonych na powodzie, czy w miejscach zalewanych wodami opadowymi. Gdzie możemy więc zainwestować w betonowy zbiornik? Jest to konieczne tam, gdzie nie ma możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, a obowiązkiem osoby inwestujące w dalszym ciągu jest odprowadzenie nieczystości. Obowiązek, o którym wspominamy, wypływa z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.   

Ważne zasady

Co przepisy prawne mówią o lokalizacji szamba? Według obowiązujących zasad kilka budynków może być przyłączonych do jednego zbiornika, tylko jeśli są one położone na tej samej działce (w zrozumieniu budowlanym) i należą do tej samej osoby. Bardzo ważną kwestią jest odległość planowanego szamba od punktu z wodą pitną. Dystans między tymi punktami musi wynosić co najmniej piętnaście metrów. Inne istotne elementy, o których warto pamiętać to zbiorniki z gazem - odległość od nich musi wynosić co najmniej półtora metra.

Budowa szamba a przepisy

Rodzaj i wielkość szamba, jakie planujemy wybudować, są tylko częściowo określone przez przepisy. Zbiornik o pojemności mniejszej lub równej dziesięciu metrów sześciennych wymaga zgłoszenia w gminie. Z kolei jeśli potrzebujemy szamba o większej pojemności, musimy starać się o pozwolenie na budowę. Wielkość takiego obiektu nie jest jednoznacznie ustalona. Powinna ona jednak pasować do naszej sytuacji i zapewniać skuteczne odprowadzanie ścieków. Ważna jest także sama konstrukcja, która musi gwarantować pełne bezpieczeństwo i maksymalną trwałość. Zgodnie z wymogami szambo betonowe powinno mieć szczelne ściany, zbudowane z trwałego materiału, odpornego na kontakt z substancjami szkodliwymi. Powinno być także wyposażone w kalpę z zamykanym otworem, który będzie umożliwiał pozbycie się nagromadzonych nieczystości. Nie mniej istotne są elementy zapewniające odpowietrzanie - powinny one zostać usytuowane co najmniej pół metra nad poziomem gruntu.

Warunki techniczne

Budowa szamba powinna przebiegać zawsze m.in. zgodnie z zasadami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Bardzo istotną kwestią są odległości od innych obiektów, które znajdują się w pobliżu. Odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do dziesięciu metrów sześciennych, powinna wynosić co najmniej piętnaście metrów od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynów produktów spożywczych, a od sąsiedniej działki, drogi, czy ciągu pieszych - siedem i pół metra. Sprawa ma się nieco inaczej w przypadku zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej i w rekreacji indywidualnej - odległości te, to kolejno pięć metrów i dwa metry.

Odległości - wyjątki

Czy powyżej podane obowiązują zawsze? Okazuje się, że istnieją pewne wyjątki. Szczególną decyzję możemy uzyskać na mocy oświadczenia wydanego przez odpowiedni organ - wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Jej podstawą są informacje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, określane w porozumieniu z państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym. Wyjątkowa sytuacja zachodzi także wtedy, gdy nasze szambo będzie sąsiadować z takim samym urządzeniem na działce obok - w takim przypadku minimalna odległość wynosi jedynie dwa metry. Jednocześnie, gdy planowany przez nas zbiornik jest większy niż dziesięć metrów sześciennych, odległość od okien i drzwi musi wnosić co najmniej trzydzieści metrów oraz siedem i pół od sąsiedniej działki, a także dziesięć od drogi lub ciągu pieszego. Natomiast jeśli wielkość szamba przekracza pięćdziesiąt metrów sześciennych, odległości są ustalane indywidualnie na postawie ekspertyzy technicznej zatwierdzonej przez wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

O czym pamiętać?

Warto pamiętać, że lokalizację szamba betonowego najlepiej określić już na etapie załatwiania pozwolenia na budowę lub zgłaszania nowego domu. Wraz z projektem budynku domu dostarczamy wtedy także plan zagospodarowania działki obejmujący zbiornik na nieczystości. Planując lokalizację szamba betonowego, należy wziąć pod uwagę także jego szybkie i bezproblemowe opróżnianie. Najlepiej, by wjazd wozu asenizacyjnego na teren posesji nie był konieczny. Aby usprawnić cały proces, korzystnie jest wykonać specjalny przewód do opróżniania, zakończony odpowiednim złączem zainstalowanym w ogrodzeniu, co pozwoli na opróżnienie zbiornika nawet podczas naszej nieobecności. 

Przeczytaj także: Szambo betonowe zimą – co warto wiedzieć?

Certyfikowane zbiorniki betonowe

5 lat gwarancji producenta

Dostawa na terenie całej Polski do 4 dni roboczych